Poklon Vitamin D3

Uz kupljenu kremu Sting of Beauty gratis dobijate Vitamin D3 FORCE, 2000ij, 60 kapsula.

Vitamin D spada u grupu liposolubilnih vitamina sa dokazanim biološkim efektinia. Vitamin D reguliše homeostazu kalcijuma i fosfora preko specifinih nuklearnih receptora. Dva najvažnija mehanizma pomoću kojili vitarn in D odrżava normalne koncentracije kalcijuma i fosfata su olakšavanje resorpcije kalcijuma i fosfata iz creva i ubrzavanje njihove inobilizacije iz kostiju. U nedostatku vitamina D resorpcija kalcijuma i fosfata iz digestivnog trakta je značajno smanjena.

Usled toga dolazi do lučenja PTH u većoj količini koji u cilju održavanja normalne koncentracije kalcijuma u plazmi, vrši mobilizaciju kalcijiima iz kostiju. To dovodi do demineralizacije kostiju koja se može manifestovati rahitisom kod dece, odnosno osteomalacijom kod odraslih. Elikasnost je dokumentovana u više studija kod žena u postmenopauzi, a ispoljava se usporenom osteoporozom, smanjenim brojem fraktura i smanjenim invaliditetom.

Izbornik